Glaukom

Nazad

1. Koliki je normalan očni pritisak?

Normalan očni pritisak je od 9-21mmHg, a kod osoba sa dijagnozom glaukoma morao bi biti ispod 18mmHg.

2. Treba li da stavljam kapi ceo život?

Ako se postavi dijagnoza glaukoma, tada je nužna doživotna terapija. Osim u posebnim slučajevima kada doktor odredi da ne treba više stavljati kapi.

3. Ako napravim laser, hoću li prestati da stavljam kapi?

Prema našim protokolima, nakon lasera se i dalje odvija terapija.

4. Ako uradim operaciju, da li to znači da sam izlečio glaukom?

Operacijom se ne leči glaukom, već se pokušavamo da stabilizujemo očni pritisak.
Nakon operacije takođe se nastavlja dalje antiglaukomska terapija radi održavanja stabilnog očnog pritiska.

5. Ako je neko u porodici imao glaukom, mogu li ga ja imati?

Glaukom može biti nasledan, stoga onom pacijentu koji ima pozitivnu porodičnu anamnezu na glaukom preporučuje se potpuna antiglaukomska obrada.