KME kurs – Indikacije i postoperativni tok vitreoretinalnih operacija

Nazad

Miloš klinika – specijalna bolnica za oftalmologiju

Medicinska akademija, Beograd

Datum održavanja kursa: 22. oktobar 2011. ( prijava od 8-8,30h)

Mesto održavanja kursa: Miloš klinika, Bulevar oslobođenja 189

Rukovodilac kursa: Prof. dr Ferenc Kuhn, MD, PhD, Doc. Dr Zora Ignjatović, dr sci

8:30 - 9:00 Uvod

- Mesto oftalmologa iz primarne zdravstvene zaštite u pravovremenom upućivanju pacijenta retinologu, postavljanju indikacija za vitreoretinalnu operaciju i učestvovanje u postoperativnom praćenju pacijenta

9:00 – 11:00 Predavanje / foto show/ video materijal

A/ Indikacije za vitrektomiju

- Upoznavanje sa osnovnim indikacijama za vitrektomiju (ablacija retine, hemoftalmus, druge mutnine staklastog tela, patološke promene makule, trauma i intrabulbarna strana tela, potonulo socivo ili IOL, hitna stanja, endoftalmitis)

- Praktične preporuke vezane za indikaciju (vidna oštrina, stepen hitnosti, informisanje pacijenta o planiranoj proceduri, postoperativna prognoza, tip anestezije i preoperativna priprema)

- Metodologije pregleda i pomoćne dijagnostičke metode

11:00 – 12:00 Diskusija

12:00 – 12:30 Pauza

12:30 – 14:30 Predavanje /foto show

B/ Postoperativni tok i komplikacije vitreoretinalnih operacija

- Rane i pozne komplikacije vitrektomije (naknadno krvarenje, inflamacija, zamućenje sočiva, sekundarni glaukom, prelezak silikonskog ulja u prednju komoru, keratopatija, emolzifikacija silikonskog ulja, reproliferacija)

- Prepoznavanje i terapija komplikacija u ranom postoperativnom toku, procena stepena hitnosti

- Praktična uputstva za pacijente u smislu ponašanja posle operacije i pozicioniranja u odredjeni položaj posle tamponade silikonskim uljem ili gasom

14:30 – 15:30 Diskusija

15:30 - 16:00 Test i anketa