Održan je bazični kurs iz fakoemulzifikacije

Nazad

24.03.2012. u prostorijama Miloš klinike je održan bazični kurs iz fakoemulzifikacije. Bio je to jednodnevni kurs sa teorijskom i praktičnom obukom iz hirurgije katarakte ultrazvučnom metodom.

Teorijski deo kursa se sastojao od predavanja sa video prezentacijom o principima fakohirurgije, osobenostima aparata za fakoemulzifikaciju različitih proizvođača kao i pregledom različitih tipova intraokularnih sočiva.

Praktični deo kursa odvijen je bulbusima, u Wet-labu.

Kurs je bio namenjen oftalmolozima koji žele da započnu sa operacijom katarakte metodom fakoemulzifikacije ili utvrde i prošire svoja početna hirurška iskustva, kao i lekarima na specijalizaciji iz oftalmologije.

Rukovodilac kursa je bio : Prof. Dr Zoran Kuljača

Predavači na kursu su bili lekari iz Miloš klinike Prof. dr Siniša Avramović, Doc. dr Zora Ignjatović, Prim. dr Smiljka Petrović.

Operacija katarakteOperacija katarakteOperacija katarakteOperacija katarakteOperacija katarakteOperacija katarakte