Plaćanje platnim i kreditnim karticama

Nazad

Pored gotovinskog plaćanja moguće je i plaćanje platnim i kreditnim karticama VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, DinaCard, Diners, WEB kreditima i uplatom preko računa.

O načinima gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja medicinskih usluga na Miloš klinici možete se detaljno raspitati u Sekretarijatu Klinike (info@milosklinika.com). Miloš klinika je omogućila pacijentima i kreditiranje troškova lečenja.