Strabizam

Nazad

Strabizam se rehabilituje naočarima (sferocilindričnim i prizmatičnim), okluzijama, nekada vežbama i operacijom na mišićima koji leže na očnoj jabučici. Lečenjem postižemo: optimalnu vidnu oštrinu svakog oka, saradnju oba oka tj. binokularni vid, estetski efekat i u nekim slučajevima bolji položaj glave.

Operacija se izvodi kod dece u opštoj anesteziji dok je kod odraslih moguća i lokalna anestezija. Uspeh operacije (ugao skretanja i ostale parametre) procenjujemo mesec do dva posle operacije, ali se taj ugao može menjati s vremenom i na to ne možemo uticati. Nedovoljna ili prekomerna korekcija ugla razrokosti rešavaju se promenom naočara, vežbama ili naknadnom operacijom.