Totalni zdravstveni skrining

Nazad

Totalni zdravstveni skrining je nova povoljnost koju Opšta bolnica MediGroup nudi svojim pacijentima, a reč je o univerzalnom programu pregleda i dijagnostičkih procedura koji omogućavaju preciznu procenu celokupnog zdravstvenog stanja.

Program je jedinstven po tome što u toku samo jednog dana i sa krajnjom tačnošću identifikuje svaki faktor rizika za pojavu brojnih oboljenja, posebno kardiovaskularnog sistema i malignih bolesti, a koja danas predstavljaju najučestalije pretnje po zdravlje stanovništva u Srbiji. Stoga je totalni zdravstveni skrining namenjen svakom pojedincu koji želi da drži pod kontrolom sopstveno zdravlje, kome je potrebna brza i tačna dijagnoza ili je u stalnoj trci s vremenom.

Pregledi u okviru ovog programa su neinvazivni i u potpunosti koordinisani, baziraju se na partnerskom odnosu između pacijenta i lekara, personalizovanoj usluzi i uz sav komfor i najsavremeniju opremu koje pruža Opšta bolnica MediGroup.

Po dobijanju laboratorijskih analiza i rezultata svih pregleda, lekar internista, posebno zadužen za pacijenta i koji ga vodi kroz ceo postupak, postavlja dijagnozu i predočava eventualno dalje lečenje kao i preduzimanje preventivnih mera. Opšta bolnica MediGroup zapošljava najrenomiranije specijaliste iz različitih oblasti.

Kontaktirajte nas pute mail-a ths@medigroup.rs !