Vitrektomija

Nazad

Mrežnjača

Mrežnjača ili retina je tanki sloj nerava koji prekriva unutrašnju stranu očne jabučice. Sadrži fotoreceptore koji pretvaraju svetlosne signale u električne. Električni signali se dalje prenose putem drugih nervnih stanica očnog puta do mozga. Razlikujemo središnji deo retine, makulu, koja je odgovorna za centralnu vidnu oštrinu i njen periferni deo koji je važan za snalaženje u prostoru.

 

Vitreus (staklasto telo)

Vitreus ili staklasto telo je želatinozna materija koja ispunjava očnu jabučicu između sočiva i retine. Tokom procesa starenja ili ranije (kod kratkovidosti, upalnih stanja ili traume oka) može doći do delimičnog razređenja (likvifakcija, sinhiza) ili zgušnjavanja (sinereza) staklastog tela zbog čega bolesnici vide tzv. plivajuća zamućenja ili mušice. Lečenje ovog stanja nije potrebno, ali u slučaju nagle pojave većeg broja „mušica" potrebno je čim pre javiti se oftalmologu.

 

Vitrektomija

Vitrektomija spada u grupu najsloženijih mikrohirurških procedura koje se obavljaju na oku. Ova metoda lečenja je često jedini izbor kada su u pitanju neke bolesti oka, kao što su: ablacija retine, krvarenja u staklastom telu, dijabetesna retinopatija, trauma oka, kod nekih bolesti makule (tačke jasnog vida).

Vitrektomija je precizna i minimalno invazivna procedura koju u okviru naše klinike radi kao konsultant i prof. Dr Ferenc Kuhn, svetski priznat vitreoretinalni hirurg i predsednik Svetskog udruženja za povrede oka.

Za još korisnih informacija možete posetiti sajt Evropskog udruženja za vitreoretinalnu hirurgiju čiji su članovi prof. Dr Ferenc Kuhn i doc. Dr Zora Ignjatović.