Zdravstvena kartica MEDIGROUP

Nazad

Medigroup Zdravstvena kartica Vam omogućava stalni popust u članicama Medigroup sistema i to u domovima zdravlja, na 6 lokacija u Beogradu, u Opštoj Bolnici Medigroup, Miloš Klinici – specijalnoj bolnici za oftalmologiju, kao i u Specijalnoj bolnici za dermatovenerologiju IOANNA Medigroup.

Pored toga uz Zdravstvenu karticu Medigroup će Vam biti obezbedjen kontinuirani uvid u vaš zdravstveni plan i profesionalnu realizaciju vaših zdravstvenih potreba.

Medigroup zdravstvena kartica na sebi ima Vaše ime i prezime kao i jedinstveni ID broj preko kojeg vodimo Vaš zdravstveni karton kod nas. Sve aktivnosti i dodatne pogodnosti koje budemo sprovodili, a vezane za prevenciiju vašeg zdravlja, biće Vam omogućene i olakšane kroz zdravstvenu karticu.

KO IMA PRAVO NA POPUSTE I OSTALE BENEFITE KOJI PROISTIČU IZ ZDRAVSTVENE KARTICE?

  • Korisnik usluga koji je ostvario pravo na MEDIGROUP zdravstvenu karticu LIČNO. To su lojalni korisnici Medigroup usluga koji su svoj zdravstveni budžet do odredjenog iznosa koristili za zdravstvene usluge u bilo kojoj članici Medigroup.
  • Dete koje je rodjeno u MediGroup porodilištima: u MediGroup Opštoj bolnici i SGB Jevremova

Za više informacija pozovite naš call centar ili nam pišite na kartica@medigroup.rs