Kompjuterizovano vidno polje - Perimetrija (1 oko)

Nazad
Kompjutersko merenje širine vidnog polja, u cilju dijagnostike oftalmoloških i neuroloških bolesti, jednog oka.
Usluga obuhvata perimetrijsko merenje jednog oka.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka