Kompletna rekonstrukcija ležišta za očnu protezu transplatacijom oralne sluznice

Nazad
Produbljenje oba kontrahovana forniksa (gornji i donji) presađivanjem oralne sluznice pacijenta i fiksacijom iste za periost orbitalnog ruba.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka