Operacija manjih tumora kapka bez rekonstrukcije sa PH

Nazad
Ekscizija tumora i postavljanje direktnih kožnih sutura ili samo termokauterizacija u lokalnoj anesteziji.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka