Rekonstrukcija skraćenog donjeg konjuktivalnog forniksa transplatacijom oralne sluznice

Nazad
Produbljivanje kontrahovanog forniksa presađivanjem sluznice pacijenta i fiksacijom iste za periost orbitalnog ruba.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka