Anestezija opšta

Nazad
Anestezija je medicinska metoda anesteziologije, koja uz primenu anestetika i drugih lekova u organizmu čoveka dovodi do ?isključenja bola? i ?lekovima izazvanog sna?.Primenjuje se u toku operativnih zahvata i drugih metoda dijagnostike i lečenja vrlo složenih stanja. Opšta anestezija podrazumeva primenu posebne grupe lekova koji kroz intravensku (IV) liniju ili preko organa za disanje, organizmu obezbeđuju potpuno odsustvo svesti (amnezija) i bola (anelgezija) uz mišićnu relaksaciju u toku operacije.

Opšta anestezija podrazumeva primenu posebne grupe lekova koji kroz intravensku (IV) liniju ili preko organa za disanje, organizmu obezbeđuju potpuno odsustvo svesti (amnezija) i bola (anelgezija) uz mišićnu relaksaciju u toku operacije.
Usluga obuhvata aplikaciju opšte anestezije.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka