Ugradnja faknih intraokularnih sočiva

Nazad
Fakna sočiva se koriste za korekciju dioptrije kod pacijenata sa jako visokim dioptrijama, preko -10 i preko +6 dioptrija, koje se ne mogu korigovati laserskom intervencijom. Faknim sočivima se mogu korigovati dioptrije od -20 do +10, mogu se korigovati i manje dioptrije ukoliko pacijent iz nekog drugog razloga nije kandidat za lasersku intervenciju. Kod ugradnje faknih sočiva korekcija dioptrije se ne postiže intervencijom na rožnjači i menjanjem njene prelomne moći, što je slučaj kod laserskog skidanja dioptrije, već ugradnjom dodatnih - faknih intraokularnih sočiva koja se ugrađuju ispred prirodnog očnog sočiva.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka