Abrazija rožnjače sa EDTA

Nazad
Abrazija epitela rožnjače upotrebom EDTA -Etilendiamintetrasirćetne kiseline u cilju uklanjanja kalcifikata kod pojasne keratopatije (keratopatija sa ekstracelularnim depozitima kalcijuma i hidroksiapatita u bazalnoj membrani, Bovmanovoj graničnoj membrani ili površnim slojevima strome).

Abrazija epitela rožnjače upotrebom EDTA -Etilendiamintetrasirćetne kiseline u cilju uklanjanja kalcifikata kod pojasne keratopatije (keratopatija sa ekstracelularnim depozitima kalcijuma i hidroksiapatita u bazalnoj membrani, Bovmanovoj graničnoj membrani ili površnim slojevima strome).

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka