Ugradnja intrakornealnih implanta (prstenovi, INTACS) FEMTO laserom

Nazad
Ugradnja intrakornealnih implanta upotrebom FEMTO lasera. Intrakornealni implanti (prstenovi, INTACS) su tanki polulučni plastični segmenti koji se postavljaju u debljinu rožnjače i uzrokuju zaravnjivanje njene centralne krivine. Upotreba INTACS kornealnih prstenova indikovana je za korekciju miopije i astigmatizma, udruženih sa keratokonusom.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka