Operacija strabizma

Nazad
Hirurgija strabizma ima zadatak da oko dovede u odgovarajući položaj, time što se pomeraju i podešavaju mišićni pripoji. STRABIZAM (razrokost) predstavlja anomaliju položaja očiju i binokularnog vida, zapravo motornu i senzornu anomaliju. To praktično znači nemogućnost istovremenog usmeravanja oba oka, odnosno vidnih linija ka tački koja se fiksira i formiranje jedinstvenog lika gledanjem sa oba oka. Postoji više vrsta strabizama: urodjeni, stečeni, sa otklonom ka nosu ili spolja, gore ili dole, na jednom oku (monokularni) ili alterirajući (oči naizmenično idu u otklon i naizmenično fiksiraju), sa praćenjem pokreta zdravog oka ili zaostajanjem u istom položaju.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka