Dr Mrđa-Radosavljević Tatjana

Nazad
OBRAZOVANJE

1995 - Završila Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2001 - Specijalizacija iz oftalmolgije," Klinika za očne bolesti VMA

RADNO ISKUSTVO

1997 - 2011 - Klinika za očne bolesti VMA
2008 - Specijalna bolnica za oftalmologiju ""Miloš klinika""


REFERENCE / STRUČNI RADOVI / ČLANSTVA

Članstvo u profesionalnim udruženjima Udruženje oftalmologa Srbije (UOS)",Evropsko udruženje za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju (ESCRS)
European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)
Uža specijalnost/ poseban interes Bolesti prednjeg segmenta, glaukom, refraktivna hirurgija, hirurgija katarakte
Strani jezici / Engleski jezik, italijanski jezik
KLIKNITE OVDE ZA PRIKAZ OSTALIH USLUGA IZ OVE GRUPE