Citološki pregled razmaza konjuktive

Nazad
Citološki pregled uzorka sa konjuktive.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka