Dnevna kriva očnog pritiska

Nazad
Dnevna kriva očnog pritiska se izvodi tako što pacijent dolazi na 2 sata u ordinaciju (8h, 10h, 12h i 14h) samo da se izmeri pritisak, odlazi iz ordinacije i za 2h se ponovo vraća. Potom se na osnovu svih vrednosti formira dnevna kriva očnog pritiska.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka