Evisceracija oka sa ugradnjom orbitalnog implanta po meri

Nazad
Uklanjanje unutrašnjeg sadržaja očne jabučice i postavljanje aloplastičnog orbitalnog implanta odgovarajuće veličine u skleralnu šupljinu. Ova operacija se radi u opštoj anesteziji.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka