Kanalikulotomija (kod infekcije suznih kanalića)

Nazad
Incizija horizontalne porcije kanalikula, kiretaža infektivnog sadržaja i ispiranje rastvorom 5% povidon jodida.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka