Operacija tumora kapka sa manjom rekonstrukcijom sa PH

Nazad
Ekscizija tumora i rekonstrukcija postekscizionog defekta prednje lamele pomoću lokalnog režnja ili slobodnog grafta kože u lokalnoj anesteziji.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka