Zamena starog orbitalnog implanta

Nazad
Ekstrakcija neodgovarajućeg orbitalnog implanta (velicina i/ili oblik) i postavljanje novog orbitalnog implanta.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka