Centar za dečiju oftalmologiju i razrokost

Nazad

Centar za dečiju oftalmologiju i razrokost  klinike Miloš je jedini centar u regionu koji na jednom mestu nudi sva rešenja za oboljenja vida dece. Rešavanjem problema razrokosti, slabovidosti bolesti oka, deca, ali i odrasli, rešavaju funkcionalni problem kojim vraćaju kvalitetniji vid i sprečavaju dalji razvoj oboljenja. Nakon rešavanja problema sa vidnom oštrinom, pristupa se rešavanju problema razrokosti, kako iz funkcionalnih, tako iz estetskih razloga čime se popravlja socijalna sfera njihovog  života.

Centar za dečiju oftalmologiju i razrokost primenjuje potpuno individualan pristup svakom detetu uvažavajući sve njegove osobenosti. Iskusni tim razgovara sa roditeljima i pažljivo pristupa detetu na strpljiv  način koji će otkloniti dečiji strah od pregleda i omogućiti najmlađim pacijentima da vrlo brzo lečenje i intervenciju prihvate kao novo iskustvo sa dobrim ishodom.

Lekarski tim

Veliki broj naših najmlađih pacijenata i zadovoljnih roditelja potvrda su stručnosti i iskustva priznatih lekara Miloš klinike, dečijih oftalmologa i strabologa. Nakon usavršavanja u inostranstvu  i bogate ekspertize, naši stručnjaci uspešno rešavaju razrokost kod dece i odraslih, kao i slabovidost. Tim predstavljaju: dr Milorad Ljutica – rukovodilac centra, dečiji oftalmolog, strabolog i neurooftalmolog; dr Katarina Misailović – dečiji oftalmolog, strabolog i refraktivni hirurg; dr Aleksandra Radojičić – dečiji oftalmolog; dr Tatjana Mrđa Radosavljević – dečiji oftalmolog i strabolog; dr Zoran Žikić – oftalmolog: suzni putevi i okuloplastika; Tamara Kokar – defektolog.

Operacija razrokosti

Operacija razrokosti (strabizma) je najčešća vrsta zahvata kod dece i jedna od najsigurnijih operacija u oftalmologiji. Radi se u opštoj anesteziji, traje 20 minuta po mišiću, bezbolna je, a pacijent isti dan ide kući. Postoperativni oporavak je brz i pacijent je na poštedi od uobičajenih aktivnosti nekoliko dana. Većina pacijenata opisuje blagi osećaj nelagodnosti („grebanja“ u oku) koji nestaje posle nekoliko dana. Uspešnost operativnog lečenja razrokosti jednom intervencijom je oko 80%. Uspešnost je veća ako se razrokost javila kasnije i ako je vreme do operacije bilo kraće.

Slabovidost

Vidna oštrina kod deteta se razvija u prvih nekoliko godina života. Na rođenju, dete vidi veoma skromno (mahanje ruke ili oko 5%), sa godinu dana vidi oko 40%, da bi maksimalnu vidnu oštrinu postiglo između druge i treće godine. Postojanje razrokosti, razlike u dioptrijama ili visoke dioptrije na oba oka, najčešći su uzroci funkcionalne slabovidosti. Slabovidost (ambliopija) je prisutna  kod 1-3% ukupne populacije i može se detektovati u veoma ranom uzrastu, pregledom pedijatrijskog oftalmologa, a na osnovu objektivnog nalaza na očnom dnu, testova na razrokost i slabovidost kao i objektivno utvrđenog  dioptrijskog statusa. Obezbeđivanje jasne slike propisivanjem naočara i/ili uvođenje zatvaranja dominatnog oka (i na taj način forsiranje slabovidog oka) su osnove lečenja slabovidosti.

Kalendar oftalmoloških pregleda kod dece
  • Sa 6 meseci: ako postoji razrokost (nepravilan položaj očiju)
  • Sa godinu dana: ako u porodici postoje razrokost, slabovidost, kao i ozbiljnije bolesti očiju.
  • Obavezni pregledi: u uzrastu između 2 i 4 godine i pred polazak u školu
Na klinici Miloš pružićemo vam:
  • Brz, lak i bezbedan postupak tretiranja problema sa vidom;
  • Stručan i temeljan pristup svakom detetu uz detaljan razgovor sa roditeljima;
  • Vodeće stručnjake iz oblasti dečije oftalmologije;
  • Ekspertizu, pažnju i posvećenost;
  • Dijagnostiku i operativnu opremu najsavremenije generacije;
  • Preoperativnu i postoperativnu podršku;
  • Posebne pogodnosti plaćanja.