Kompletna oftalmološka dijagnostika

Nazad

Na Miloš klinici, u savremeno opremljenim ordinacijama i kabinetima za funkcionalnu dijagnostiku, možemo vam pružiti kompletnu oftalmološku dijagnostiku:

 

 • Oftalmološki pregled na špalt lampi, automatizovanu keratorefraktometriju i aplanacionu ili vazdušnu tonometriju.
 • Kompletnu strabološku dijagnostiku.
 • Pregled ultrazvukom najnovije generacije, (A i B scan za biometriju, pahimetriju i ehosonografski pregled zadnjeg segmenta oka, kao i ultrazvučnu biomikroskopiju – UBM).
 • Idealnu procenu postoperativne dioptrije IOL Master-om.
 • Retinometarsku prognozu postoperativne vidne oštrine kod udruženih oboljenja oka
 • Test kontrastne osetljivosti.
 • Kompjuterizovano vidno polje za dijagnostiku glaukoma, nekih bolesti retine i neuroloških oboljenja (plavo-žuta perimetrija sa projektorom duplih stimulansa, „flicker perimetrija“, automatski „eye tracking“ sistem, kolor perimetrija, adaptometrija, pupilometrija, Amslerova rešetka…).
 • Procenu endotela rožnjače spekularnim mikroskopom.
 • Skener dijagnostiku prednjeg segmenta oka i za refraktivnu hirurgiju
 • Fluoresceinsku angiografiju sa fundus kamerom za snimanje zadnjeg segmenta i vaskularnog sistema oka
 • Optičku koherentnu tomografiju za izuzetno precizno predstavljanje unutrašnjih slojeva oka kroz poprečne preseke rezolucije do 10 mikrona. Primenjuje se u ranoj dijagnostici glaukoma, oboljenja žute mrlje i vitreoretinalnih poremećaja

Spektar hirurških intervencija obuhvata celokupnu intraokularnu hirurgiju koju izvodimo u specijalno dizajniranom operacionom bloku po najrigoroznijim medicinskim propisima.