O Miloš klinici

Nazad

Dugogodišnje iskustvo doktora u Miloš klinici

Miloš klinika – Specijalna bolnica za oftalmologiju, postoji u Beogradu, od 1999. godine, a sada na dve lokacije – na Vračaru, u ulici Radoslava Grujića br. 25, i kao Centar za refraktivnu hirurgiju, u novoj zgradi na Voždovcu, Bulevaru oslobođenja 189. U ukupno više od 1700 m2 namenski dizajniranog i izgrađenog prostora bolnice, smeštene su moderno opremljene ordinacije, kabineti i operacione sale, koji najnovijom tehnologijom ali savremenim konceptom rada, omogućavaju da Miloš klinika svojom doktrinom i rezultatima konkuriše poznatim svetskim ustanovama. O kvalitetu naših usluga svedoče hiljade i hiljade zadovoljnih pacijenata, kao i nagrada američke fondacije Helen Keller za lečenje oftalmoloških bolesnika.

Miloš Klinika je organizovana kao Specijalna bolnica za oftalmolgiju i Centar za refraktivnu hirurgiju – ukupno sedam kompletno opremljenih oftalmoloških ordinacija, kabinet za funkcionalnu dijagnostiku, ultrazvuk i terapiju laserima, 3 operacione sale i dnevna bolnica. Posebno ističemo femtolaser – AMO iFS ali i excimer laser Alegretto Wavelight .

Osnovni koncept rada bolnice je profesionalnost i ekspeditvnost, zasnovan na savremenoj medicinskoj doktrini, stalno zaposlenom stručnom kadru i medicinskoj opremi najnovije tehnologije.

Trudimo se da održimo integrisanim lečenje, edukaciju i istraživanje i stalno uvođenje najnovijih dijagnostičkih i terapijskih procedura, uz nabavku opreme, usavršavanje zaposlenih i poboljšanje organizacije rada, u skladu sa savremenim medicinskim standardima koji su deo kliničke prakse u razvijenim zemlljama.

Miloš klinika - specijalna klinika za oftalmologiju i refraktivnu hirurgiju

Od osnivanja Miloš klinike, čije je temelje postavio Prof. dr Zoran Kuljača sa svojim timom, ostvarujemo visoke rezultate postupajući u najboljem interesu pacijenata. Zahvaljujući vrhunskim stručnjacima i najsavremenijoj opremi dostižemo postavljene ciljeve i lidersko mesto u regionu.

Uvereni smo da se uspeh postiže zalaganjem za najbolji rezultat u lečenju uz najmanji rizik, primenjujući timski rad, jedinstvene standarde i doktrinu, sigurni da samo na taj način zaslužujemo i opravdavamo stalno poštovanje i poverenje pacijenata i kolega.

Tim vrhunskih stručnjaka

Tim vrhunskih stručnjaka

Naš stručni kadar je veoma iskusan i visoko specijalizovan za posao koji obavlja, kako akademski (specijalisti – oftalmolozi, većina sa doktoratom iz medicinskih nauka), tako i praktično, zbog stalnog i obnavljanog usavršavanja u svetskim oftalmološkim centrima i saradnje sa gostujućim kolegama iz Evrope i Amerike.

Akreditacija