Održan kurs iz Refraktivne hirurgije

Nazad

U subotu 01.oktobra, 2011. , u Centru za refraktivnu hirurgiju Miloš klinika, održan je kurs iz Refraktivne hirurgije . Instruktori, Dr Stefan Kaminski (Beč – Austria), Dr Panajots Zafirakis, Dr Nikos Tsoumas ( Atina, Grčka ) i Dr Katarina Misailović (Miloš klinika)

Predavanjima i seminarom su obuhvatila sledeće oblasti: Indikacije za refraktivnu hirurgiju i selekcija pacijenata, LASIK i PRK, Preoperativna priprema i analiza refraktivnih mapa, Presbiopija – mogućnosti korekcije, Fakna intraokularna sociva i Glaukom i refraktivna hirurgija. Savremene stavove iz refraktivne hirurgije, usvojilo je tako više od 25 oftalmologa iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Republike Srpske. Program ovog kursa je akreditovan od Zdravstvenog saveta Srbije sa 9 KME bodva.

 

 

 

Refraktivna hirurgija Refraktivna hirurgija

Refraktivna hirurgija Refraktivna hirurgija